top of page
Tato služba není dostupná, pro více informací nás kontaktujte.

KURZ "Chci řídit i v zimě bezpečně"

Zimní kurz ovládání automobilu za nepříznivých podmínek.

  • 3 650 českých korun
  • Vyškov|Panenský Týnec|Mnichovo Hradiště

Popis služby

STAŇTE SE BEZPEČNÝM ŘIDIČEM I V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH. Abyste své auto ovládali jistě na silnicích i v zimním marastu, cítili se za volantem bezpečně a uměli reagovat na vzniklé krizové situace, připravili jsme pro vás sérii speciálních tréninků. TRÉNINK "OVLÁDEJTE SVÉ AUTO BEZPEČNĚ I ZA ZHORŠENÝCH PODMÍNEK" Pod dohledem profesionálních instruktorů "Akademie Bezpečné Jízdy" projdete systemickou výukou, jak předcházet krizovým situacím a jak na ně případně správně zareagovat. Čekají vás zcela přírodní podmínky a neočekávané situace, do kterých se při postupně ztěžované výuce dostanete. Prostě takové, jaké ve skutečnosti v zimě jsou (vlhká promrzlá vozovka, sníh, náledí, špatná viditelnost, apod.).. PRO KOHO JE TRÉNINK VHODNÝ? • pro vás, kdo máte čerstvý řidičák • pro vás, kdo autem jezdíte málo často (cca do 10 tis. km / rok) • pro vás, kdo chcete být připraveni a ne překvapeni • pro všechny věkové kategorie řidičů/ek CO VÁM TRÉNINK PŘINESE A CO PROCVIČÍTE? * poradíme vám se správným nastavením pracovního prostoru řidiče * zanalyzujeme vaše základní jízdní nedostatky a zlozvyky * naučíme vás předvídat a správně reagovat * zažijete situace, kdy si s vámi auto bude dělat (bezpečně) "co chce" a vy budete zkoušet tomu čelit * naučíme vás využívat jezdecké techniky k odvrácení nebezpečí, pochopíte své přídavné asistenty * zjistíte brzdné vzdálenosti z různých rychlostí * potrénujete vyhnutí se překážce i za špatné adheze pneumatik DŮLEŽITÉ INFORMACE: → každý účastník absolvuje kurz ve vlastním automobilu → kurz se koná na uzavřené ploše soukromého letiště Hoškovice u Mladé Boleslavi → kurz trvá 4 hodiny čistého času +0,5 hod před kurzem na registraci → kurz budete absolvovat ve skupinách po 5-6 jezdcích, během něj projdete připravenými stanovišti s různou obtížností cviků → po celou dobu kurzu budete ve spojení s Instruktorem přes vysílačku → naše metodiky výuky vycházejí z aktuálních metodik renomovaných firem a institucí (akademie automobilek, výzkumných dopravních ústavů, zásahových složek) → Kurz absolvujete na vlastní riziko a nebezpečí a s plnou právní i finanční odpovědností za vlastní činy - většina pojišťoven bohužel odmítá plnit škody z podobných akcí na uzavřených soukromých plochách, a to i z havarijního pojištění i z povinného ručení (zkontrolujte si předem konkrétní ustanovení svého pojištění). Nemějte však přehnané obavy - vaše bezpečnost je u nás na 1, místě a do neúměrných rizik vás nepustíme.


Storno podmínky

6.4. Objednatel může od smlouvy podle ust. § 1829 NOZ bez sankcí odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. Dodavatel začne s plněním ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti objednatele učiněné v textové podobě. 6.5. Odstoupí-li od smlouvy objednatel - z jiných než zákonem stanovených důvodů: a) ve lhůtě kratší než 30 dní před termínem plnění, je objednatel povinen uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny objednaných kurzů a akcí, b) ve lhůtě kratší než 15 dní před termínem plnění, je objednatel povinen uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny objednaných kurzů a akcí. 6.6. Odstoupí-li jednostranně od smlouvy dodavatel - z důvodu na straně dodavatele, má objednatel právo ke své žádosti na vrácení uhrazené částky za objednané kurzy a akce v plné výši, a to poté, co dodavatel o takovém odstoupení objednatele písemně vyrozumí a poučí ho o jeho právu na vrácení ceny kurzu nebo akce. Dodavatel vrátí cenu akce nebo kurzu do 15 dnů ode dne, kdy ho objednatel k tomu písemně vyzve. 6.7. O přízni či nepřízni počasí, tj. konání či zrušení objednaného kurzu či akce, rozhoduje vždy dodavatel. Pokud dodavatel rozhodne, že počasí není důvodem ke zrušení objednaného kurzu či akce, vzniká dodavateli nárok na plnou cenu za objednaný kurz či akci a objednateli vzniká povinnost tuto cenu uhradit, i přestože se kurzu či akce neúčastnil. 6.8. Pokud se objednatel nemůže objednaného kurzu či akce osobně zúčastnit, je oprávněn za sebe poslat náhradníka. Objednatel je v takovém případě povinen dodavateli předem písemně sdělit veškeré údaje o náhradníkovi. V takovém případě má dodavatel za to, že původní objednatel postoupil smlouvu na postupníka (náhradníka), s čímž dodavatel předem vyslovuje souhlas.


bottom of page